Các loại rong biển sau khi chê biến

Rong biển và các sản phẩm của rong biển

Rong biển là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng được tổng hợp một cách tự nhiên trong môi trường tự nhiên với đầy đủ các thành phần hữu cơ của loại thảo dược quí hiếm

0903 873 183